top of page

CELOSTNI NAČRT

Vrt je sestavljen iz različnih elementov, tako neživih (poti, ograje, oporni zidovi, bazeni, pergole, tlaki, luči in še marsikaj) kakor živih (rastline, živali). Vse te elemente je potrebno  povezati v skladno in funkcionalno celoto, ki bo delovala prijetno, domiselno in lepo v vseh štirih letnih časih ter tudi po petih, desetih letih ali še pozneje. Za skladen videz je potrebno elemente vrta pravilno umestiti v prostor in določiti razmerja med njimi. Določiti je potrebno tudi njihove oblikovne značilnosti in jih uskladiti z vsebino vrta, z oblikovnimi značilnostmi hiše in okolice ter z naravnimi danostmi okolice, v kateri se vrt nahaja.

Za tak učinek je potrebno skrbno in domiselno načrtovanje. Pri načrtovanju vrta je v ozadju kompleksen, na različnih nivojih delujoč proces, pri katerem se prepletajo zamisli o posameznih oblikah, oblikovnem značaju vrta v celoti in  njegovem sozvočju s hišo ter okolico. Pred očmi moramo imeti vizijo vrta v vseh letnih časih ter vizijo spreminjanja vrta v prihodnosti ter hkrati upoštevati želje in potrebe naročnika.  V procesu je potrebno vzeti v obzir funkcionalnost vrta, razpoložljivost kakovostnega sadilnega in neživega materiala, razmišljati pa moramo tudi o stopnji zahtevnosti vzdrževanja, saj je od tega odvisen videz vrta v prihodnosti. Misli, zamisli, izkušnje, znanja, odkrivanje novega, vse to se prepleta in oblikuje v celostno podobo. V proces nastajanja vrta sodi tudi spoznavanje naročnika in njegovega načina rabe vrta ter spoznavanje terena in okolice.

OGLED, POGOVOR Z NAROČNIKOM, SPOZNAVANJE TERENA

Proces načrtovanja se začne z uvodnim pogovorom z naročnikom. Gre za spoznavanje naročnika, njegovih potreb, želja, nato pa za spoznavanje terena oziroma okolice in dejavnikov, ki predstavljajo prednosti (lepi pogledi, strani neba…) in omejitve v prostoru (zakrivanje pogledov, členjenost terena, hrup…).
Na podlagi uvodnega pogovora nastane projektna naloga, ki opredeljuje vsebino in obseg dela. Na podlagi potrjene projektne naloge s strani naročnika načrtovalec pripravi predračun za načrtovanje.
Pred začetkom načrtovanja je potrebno pripraviti tudi natančen posnetek zemljišča, ki je podlaga za načrtovanje.

IDEJNI NAČRT

Idejni načrt prikazuje razdelitev prostora  po tematskih sklopih (zelenica, poti, nasadi dreves in grmovnic, terasa, zelenjavni vrt, letna kuhinja, vodni motiv, dovoz…), osnovne skupine rastlin (grmovnice, drevesa, trajnice…) in njihove oblike. Iz njega je že razvidna oblika vrta in  razmerja med posameznimi deli vrta.

PROSTORSKI PRIKAZI

Na podlagi idejnega načrta izdelamo po želji naročnika tudi prostorske predstavitve vrta.

Te omogočajo boljšo prostorsko predstavo in so lahko izhodišče za nadaljnje pogovore in rešitve.

IZVEDBENI NAČRT

Izvedbeni načrt je sestavljen iz tehničnega poročila in detaljnih zasaditvenih načrtov ter tehničnih risb. Tehnično poročilo vsebuje opis programske zasnove in opis tematskih sklopov, opis lastnosti zasaditvenih materialov s pripadajočimi fotografijami rastlin, opis mesta ter načina njihove zasaditve, opis predvidenega vzdrževanja, popis količin in kakovosti saditvenega materiala, opis tehničnih rešitev, popis del in materialov.
Detaljni zasaditveni načrt za posamezno območje obsega tloris, vzdolžni in prečni prerez, ter detaljne načrte za vgraditev neživih elementov v merilu, potrebnem za izvedbo.

bottom of page